Grzyby Porosty Drzewa O stronie
 
Mąklik otrębiasty(Pseudevernia furfuracea)

Mąklik otrębiasty. Porost (grzyb) należący do rodziny tarczownicowatych. Ma pokrój krzaczasto – listkowaty, wielokrotnie rozgałęziony. Górna strona przeważnie koloru jasno szarego, na starszych odcinkach plechy widoczne liczne izydia. Dolna strona wklęsła, od jasno szarej do brązowawej.

W 7 strefowej skali porostowej używanej do określania stopnia zanieczyszczenia powietrza zaliczany jest do strefy 5 (im wyższa tym czystsze powietrze).

 
Podobna do mąklika otrębiastego jest mąkla tarniowa. Mąklik otrębiasty jest jednak przeważnie nieco mniejszy i na górnej powierzchni często widoczne są liczne izydia.